Ještě si přiťukneme                                        Míra dálky je toulka,

a vypijem to tiše                                             míra hojnosti je hlad

nikomu nepovíme                                            a hra předchází před činy ...

co víno o nás zná                                           (V. Vančura, Rozmarné léto)

A spadne hvězda

tenká jako plíšek

a voda blízko mostů

bude stříbrná

(Jan Skácel)