Ještě si přiťukneme                 Míra dálky je toulka,

a vypijem to tiše                         míra hojnosti je hlad

nikomu nepovíme                       a hra předchází před činy ...

co víno o nás zná                       (V. Vančura, Rozmarné léto)

A spadne hvězda

tenká jako plíšek

a voda blízko mostů

bude stříbrná

(Jan Skácel)