Co jsem dosud neudělal, ale snad někdy Deo adiuvante ...

 

Rád bych v dohledné době dokončil edici spisu plaského cisterciáka, varhaníka, poety, komponisty, geografa, kartografa, geologa a historika Mauritia Vogta Conclave thesauri magnae artis musicae, vydaného autorem v Praze 1719.

Po dokončení volá také prakticky hotový překlad Boëthiovy Musiky a edice kapitoly o musice z encyklopedie Liber viginti arcium Pavla Žídka (Paulus Paulerinus, Paulirinus, Paulus Judeus).

V rámci ústavního úkolu edice Cerroniho Scriptores rerum Bohemicarum se hodlám více věnovat latinské bohemikální produkci 15., 16. a trochu i 17. stol. a v rámci spolupráce s kolegy musikology tématům hymnologickým.