O Matlovi:

Klasický filolog, kdysi musikant, poutník, hromaditel a překladatel písmenek, přítel včel, květinek, všeho, co je okřídleno, ochlupeno a oploutveno, a vůbec všech bratříčků a sestřiček v náruči Matky Přírody, snažící se nějak vyžít s okolím i se sebou samým ...

V nové identitě člen pracovního týmu nově vzniklého nezávislého informačního portálu Včelaři sobě: www.vcelarisobe.cz/kontakt/.