O Matlovi:

Klasický filolog, kdysi musikant, poutník, hromaditel a překladatel písmenek, přítel včel, květinek, všeho, co je okřídleno, ochlupeno a oploutveno a vůbec všech bratříčků a sestřiček v náruči Matky Přírody, snažící se nějak vyžít s okolím i se sebou samým ...

https://www.ics.cas.cz/index.php/pracovnici/matl