Letní škola klasických studií 2012

 

VISITACIO SEPULCHRI

aneb

NON EST HIC ...

 

Milé kolegyně, milí kolegové,

na letní škole v minulém roce jsme vyzkoušeli malý experiment. Zkusili jsme totiž číst a posléze i trochu interpretovat autentické zápisy pramenů. Vpravili jsme se společně do jakéhosi „paleografického minima“ a pak jsme se bavili texty, které patří bez nadsázky do pokladnice evropské kultury. Prameny byly tak trochu na hromadu sesypány a neměly v té chvíli záměrně nějakou přísnou vnitřní logiku.

Jen letmo jsme se tehdy také dotkli útvaru, který je sám o sobě velice zajímavý, totiž středověkých liturgických her. To když jsme se zabývali úryvkem z t.zv. Visitacio sepulchri, tedy z liturgické "hry", jejímž tématem je Kristovo vzkříšení a scény u Božiho hrobu. Na přání řady účastníků loňského semináře pak vzniklo letošní téma. Přáli si totiž seznámit se blíže s textem této liturgické "hry".

Tématem letošního semináře tedy bude Visitacio sepulchri, liturgická hra, která se zachovala ve fondu svatojiřských Benediktinek. Seznámíme se s ní však podobně jako vloni: Tedy v autentickém zápisu jednoho z rukopisů. Nemějte strach, zápis není komplikovaný, je dobře čitelný a obsah sám je více než srozumitelný. V úvodu si opět přiblížíme způsob středověkého zápisu textu, ukážeme si některé často užívané zkratky. A povíme si také něco o útvaru samotném a jeho funkci v rámci církevních obřadů a také o jeho dochování v našich pramenech. A pak už se budeme věnovat textu. A samozřejmě si poslechneme také ukázky hudebního zpracování.

Neberte to vše, prosím, jako soutěž. Užijme si tu chvilku se starým zápisem a vezměme to vše jako výzvu, zábavu či hádanku. Umožní nám to vrátit se nenápadně k jazyku, k naší paměti a fantazii i filologické zkušenosti ...

Pokud byste měli jakýkoli problém, prosím, kontaktujte mě na níže uvedených e-mailových adresách či na mobilu 721 232 633.

Jiří Matl

08gegorius@gmail.com

gegorius@centrum.cz